Mette de Hemmer Bjerregaard

Mette de Hemmer Bjerregaard

Postdoc

Mine primære forskningsinteresser er tidlig islamisk historie, identitetsdannelse og krystalliseringen af den tidlige religiøse bevægelse omkring Muhammad. Jeg forsvarede i 2018 min ph.d.-afhandling (ved Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet), som belyste asketisk-pietistiske strømninger i den tidlige islamiske bevægelse.

Efterfølgende har jeg været tilknyttet Université libre de Bruxelles, hvor jeg på baggrund af en forskningsbevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond har arbejdet på projektet Conceptualizing Space in the Qur’ān and the Early Islamic Tradition: The Forming of a Collective Memory, der i særlig grad fokuserede på helligsteders betydning for dannelsen og opretholdelsen af en religiøs tradition.

Mit nuværende forskningsprojekt, Writing the Past: Cultural Memory and Religious Authority in the Qur’ān and the Early Islamic Tradition, er tilknyttet Afdeling for Bibelsk Eksegese ved Det Teologiske Fakultet og foregår blandt andet i samarbejde med professor Thomas Hoffmann.

Aktuel forskning

Mit postdoc-projekt, Writing the Past: Cultural Memory and Religious Authority in the Qur’ān and the Early Islamic Tradition (på bevilling fra Carlsbergfondet), fokuserer på dannelsen og udviklingen af en kollektiv hukommelse i den tidlige islamiske tradition (ca. 7.-9- århundrede). Mere specifikt interesserer projektet sig for cementeringen og den løbende genforhandling af religiøs autoritet i årtierne efter Muhammads død, særligt i form af historiefortælling og ritualisering.

ID: 291065353