Martin Møller Boje Rasmussen

Martin Møller Boje Rasmussen

Postdoc

Jeg er p.t. ansat som post doc i det interdisciplinære forskningsprojekt "Developing and implementing Green National Accounts and the Green GDP" finansieret af KR-fonden. Projektet gennemføres i samarbejde mellem forskere fra IFS, Økonomisk Institut, KU og Danmarks Statistik. Det har til formål at belyse hvorvidt og hvordan Danmarks Statistiks "grønne nationalregnskab" kan videreudvikles og integreres i den langsigtede politisk-økonomiske planlægning i Danmark. Mere specifikt undersøger jeg - med afsæt i ny-institutionel teori - hvilke praktiske, institutionelle og diskursive barrierer, der kan være for accepten og inkorporationen af det grønne nationalregnskab i de politiske beslutningsprocesser i Danmark.   

Jeg har tidligere været ansat som forsknings- og udviklingschef på Ugebrevet Mandag Morgen. Her har jeg bl.a. beskæftiget mig med strategi, forretningsudviklng, digital omstilling m.v. Desuden fungerede jeg i perioden 2014-2016 som projektleder og sekretariatschef for Mandag Morgens Velstandsgruppen. En art superkommission bestående af 25 nuværende og tidligere danske kommissionsformænd, professorer, departementschefer, virksomhedsledere m.v. Som led i arbejdet med Velstandsgruppen har jeg bl.a. skrevet og redigeret Velstandsgruppens slutrapport 'den nye danske model: fra Velfærdsstat til Velstandsstat" (se evt. https://www.mm.dk/report/velstandsstat/)     

Før det arbejdede jeg som PhD-studerende på Department of Business and Politics, CBS, hvor jeg forsvarede min afhandling i september 2014.

I afhandlingen 'Is Competitiveness a Question of Being Alike?" undersøgte jeg forskellige typer af politisk-økonomiske ideer og viden frembragt af tænketanke, økonomiske vismændsinstitutioner og ministerier i henholdvsi England, Tyskland og Danmark. Særligt undersøgte jeg hvordan ideen om "national konkurrenceevne" - dvs. dét som ifølge disse vidensproducerende organisationer gør en konkurrencestat konkurrencedygtig - har udviklet sig og varierer på tværs af både lande og forskellige tidsperioder. 

ID: 173690751