Lasse Aaskoven

Lasse Aaskoven

Ekstern lektor

Mit projekt omhandler finanspolitiske institutioner i et komparativt perspektiv. Hvorfor er styringen og gennemsigtighed med hensyn til finanspolitik forskellig mellem lande, og hvilke konsekvenser har disse forskelle for landenes politik? Min vejleder er professor Peter Kurrild-Klitgaard.  

 

Jeg har derudover en bred interesse i komparativ politik og komparativ politisk økonomi, herunder finans- og skattepolitik, korruption, valgsystemer, politiske partier og parlamenter samt olie- og naturgas' politisk-økonomiske konsekvenser.

 

Mine undervisnings- og vejlednigsområder dækker alle overstående emner. Jeg underviser bl.a. i mit eget fag om finanspolitik og budgetinstitutioner i et komparativ perspektiv og har undervist i sammenlignende statskundskab i efteråret 2015.

 

Personlig hjemmeside: https://lasseaaskoven.github.io/

ID: 97572801