Lars Christian Vangslev

Lars Christian Vangslev

Studielektor

Undervisnings- og vejledningsområder

Ansættelsen som studielektor i latin betyder, at min arbejdsopgaver først og fremmest består i at undervise de førsteårsstuderende i to semestre latin samt at virke som eksaminator i latin og som censor i græsk. Ved siden af mine arbejdsopgaver tilskynder jeg de studerende til at vedligeholde deres latinkundskaber ved at afholde studiekredse med latinske tekster fra kirkehistorien i centrum, og studerer jeg kirkehistorie og først og fremmest Martin Luthers teologi samt reformatorisk teologi.

ID: 543826