Kristian Bothe
Kristian Bothe

Ph.d.-studerende

Mine forskningsinteresser ligger indenfor økonomisk geografi, byudvikling og transport geografi. Formålet med mit ph.d.-projekt er at forstå, hvordan større transportinvesteringer påvirker byers intra-urbane udvikling. Mere specifikt fokuserer min ph.d. på at forstå sammenhænge mellem forbedret tilgængelighed og byers socio-økonomiske strukturer og dynamikker, herunder omstrukturering af beskæftigelsesmønstre, virksomheders lokalisering- og vækstdynamikker samt sociale aspekter. Empirisk arbejder jeg med København og de breddere effekter af den københavnske Metro.

Undervisnings- og vejledningsområder

  • By- og regionaludvikling
  • GIS-analyser
  • Kvalitative metoder

ID: 40752990