Ken Joensen Farø

Ken Joensen Farø

Lektor emeritus

Lektor i tysk, adjunkt i tysk sprog, almen sprogforsker, redaktør og leksikograf. F. 1972. Studieophold i Berlin. Cand.mag. i tysk og historie 1999. Bundesstipendiat ved Universität Zürich 2003-05. Ph.d. på tysksproget afhandling om idiomækvivalens i 2006. Ordbogsforfatter til tyske og danske ordbøger (Gyldendal, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Langenscheidt). Fra 2007-2009 Carlsberg-forskningsadjunkt på et projekt om kontrastiv tekstologi og MULINCO-korpusset. Redaktør af sprogtidsskriftet Mål og Mæle. Grundlægger af Dansk Selskab for Fraseologi. Det danske medlem af redaktionskommiteen (= redaktør) for LexicoNordica. Bestyrelsesmedlem i LEDA. Formand for Gesellschaft für Deutsche Sprache/Danmark.

ID: 544468