Jytte Susanne Bang

Jytte Susanne Bang

Ingen titel

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Udviklingspsykologi
  • Bachelorprojekter
  • Specialer

Jeg underviser i udviklingspsykologi (hold og forelæsninger) og har bachelorhold, hvor jeg vejleder på bacheloropgaver. Mine hovedområder er udviklingspsykologi (børn og unge) og almen psykologi, men jeg vejleder også indenfor andre områder i tilfælde, hvor den studerende er optaget af teoretiske og begrebsmæssige problemstillinger i forbindelse med sit valgte emne.

 

Interesseområder

  • Udviklingsvidenskab
  • Børns og unges udvikling
  • Almenpsykologi, kulturpsykologi, økologisk psykologi og psykologiens grundlagsproblemer
  • Teoretiske forbindelsesmuligheder mellem den kulturhistoriske tradition, økologisk psykologi og eksistentiel fænomenologi

Min forskning omhandler udviklings- og forandringsprocesser, som jeg udforsker både empirisk og teoretisk. Min aktuelle empiriske forskning beskæftiger sig med standarder for og omkring børn i deres hverdagsliv, herunder hvordan børn selv aktivt medvirker til opretholdelsen eller fornadringen af standarder (barneperspektivet). Konkret undersøges børns hverdagsliv i overgangen til skolen. Jeg er også optaget af børns forhold til musik og hvad en aktiv tilegnelse af musikalske færdigheder betyder i børns udvikling. Min grundteoretiske interesse drejer sig om spørgsmål om transformation og nyhed i udviklingsprocesser. Som en del af dette teoretiske fokus er jeg optaget af nogle af psykologiens grundlagsproblemer, herunder duslismeproblemet og den transaktionelle karakter af subjekt-omverdensforholdet. Jeg er engageret i bestræbelserne på at skabe teoretisk-begrebslig fornyelse i udviklingsvidenskaben ved at integrere idéer fra den kulturhistorisk tradition, økologisk psykologi og eksistentiel fænomenologi. Jeg publicerer artikler og bogbidrag indenfor dette empiriske og teoretiske interessefelt.

Jeg er medlem af forskningscentrene PPUK og SUBSTANce.

ID: 12358