Jessica Bengtsson

Jessica Bengtsson

Gæsteforsker

Forskning

Min primære forskningsinteresse omhandler betydningen af psykosocial stress i barndommen for sundhed og sygdom i et livsforløbsperspektiv. Med støtte fra Hjerteforeningen undersøger jeg risikoen for at udvikle hjertesygdom i tidlig voksen alder som følge af stressende livsbegivenheder i barndommen samt hvorvidt risikoen er forskellig blandt mænd og kvinder. For at undersøge dette bruger jeg en register-baseret kohorte, DANLIFE, som inkluderer alle der er født i Danmark siden 1980 og frem, hvilket er mere end 2 millioner personer. Du finder kohorteprofilen for DANLIFE under mine publikationer. Du kan også læse mere om DANLIFE her.

Undervisning

Jeg er underviser på kurset Epidemiologi på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab samt vejleder projekter inden for folkesundhedsvidenskab og epidemiologi på både bachelor- og kandidatniveau.

ID: 124077351