Jens Kristian Larsen

Jens Kristian Larsen

Ph.d.-studerende

Forskning

Jeg forsker primært i det man let anakronistisk kunne kalde antikkens metafysiske tradition, med en hovedvægt på Platon, samt et fokus på Heraklit, Parmenides og Aristoteles. Jeg opfatter ikke metafysik som en filosofisk disciplin, men snarere som et udtryk for en bestemt forståelse af den menneskelige sjæl og dennes relation til det værende, en forståelse, der har betydning for etiske såvel som politiske opfattelser. For Platon er metafysisk eller ontologisk erkendelse ikke adskilt fra etiske eller politiske problemer, tværtimod ses sand erkendelse af det sandt værende som fundamentet for individuel 'dyd' (aretê) såvel som for en velfunderet forfatning. Endvidere er bestræbelsen efter sand erkendelse hos Platon knyttet til et sokratisk ideal om selverkendelse. Det er denne 'eksistentielle' eller etisk-politiske dimension af metafysikken i dens Platonske oprindelse, der navnlig interesserer mig. Hvilken antropologi ligger til grund for den klassiske metafysik? Er der elementer af denne antropologi, der stadig er aktuel i dag? Navnlig interesserer det mig hvilket ideal om fornuft, der ligger til grund for den platonske tanke om, at ontologi og etisk-praktiske anliggender er uløseligt forbundne.

Ud over antikken har jeg arbejdet med, og kan vejlede i, S. Kierkegaard, F. Nietzsche, M. Heidegger, H.-G. Gadamer og L. Strauss. Jeg har også en interesse for den tyske idealisme.

Aktuel forskning

Jeg er pt. ansat som post.doc. og arbejder med et projekt om idealet om guddommelliggørelse i Platons filosofi. Projektet er finansieret af det frie forskningsråd for Kultur og Kommunikation og samfinansieret af Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Projektet løber fra september 2012 til august 2015.

Undervisning og vejledning

Jeg underviser for tiden på grunduddannelsen i kurset "Antikkens, Middelalderens og Renæssancens Filosofi" og har tidligere undervist i forskellige filosofihistoriske kurser på overbygningen. Jeg kan vejlede bredt inden for filosofihistorien. 

 

ID: 915647