Jeanette Bonde Pollmann

Jeanette Bonde Pollmann

Ph.d.-studerende

Mit ph.d.-projekt har til formål at undersøge hvordan social støtte kan være medvirkende til at styrke den psykosociale funktion blandt danske veteranfamilier, som er påvirket af PTSD. Studiet bygger på en mixed-method tilgang, som anvender spørgeskemadata på veteraners oplevelse af social støtte og PTSD symptomer, med fokus på hvilke former for social støtte, veteranerne finder meningsfulde. Derudover undersøges det kvalitativt på det familiære plan, hvordan veteranfamilier navigerer i forhold til at anvende social støtte i deres netværk og hvad der gør den sociale støtte meningsfuld.
Ligeledes undersøges hvordan familierne oplever at deres sociale netværk responderer på deres behov for støtte, og hvilke sociale indsatser, som familierne finder støtte i.

Projektets nytteværdi ligger i at skabe viden om hvilken rolle social støtte spiller for familierne, og hvordan man indtænker social støtte i indsatser med det formål at styrke familiernes sociale ressourcer.

ID: 188472603