Inge Linda Wilms

Inge Linda Wilms

Ingen jobbeskrivelse VIP

Primære forskningsområder

 • Hjernens plasticitet og fælles kendetegn for processer, der stimulerer hjernens adaptive mekanismer.
 • Kognitiv rehabilitering og hvorledes hjernens plasticitet kan støttes, styres til at genskabe eller genindlære tabt eller skadet kognitiv funktion.
 • Hjerneskade og kognitive vanskeligeheder, specielt opmærksomhedsvanskeligheden Neglekt. Kortikale synsvanskeligheder.
 • Computer-baseret kognitiv genoptræning herunder udformning, anvendelse af kunstig intelligens, virtual reality og spilteknologi.
 • Det funktionelle syn herunder test, udredning og behandling af kognitivt funderede synsproblemer

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Hjernens plasticitet
 • Rehabiliteringsforskning
 • Opmærksomhedsforstyrrelsen Neglekt
 • Rehabilitering og computer teknologi, herunder spil
 • Menneske-maskine interaktion
 • Anvendt kognitionspsykologi

 

Specialvejledning: Jeg tilbyder vejledning i specialer indenfor kognitiv rehabilitering, menneske-maskine interaktion, human factors design, telemedicin, hjernetræning, brug af teknologi i træning og genoptræning af kognitive funktioner.

Følgende er eksempler på specialer jeg har vejledt:

Telemedicinsk hjemmemonitorering og patientmanipulation i et virksomhedsperspektiv

A cognitive behavioural approach to vocational rehabilitation: a case study

Alzheimer's disease, social life and the use of communication technology

Effekten af prismeadaptationstræning og adaptationstræning med forskudt feedback på perceptuel neglekt og neglekt afasi

 

 

Interesseområder

Ud over de nævnte forsknings- og undervisningsområder interesserer jeg mig for filosofi og tankens historie og den måde vores viden om hjernen og den funktion har udviklet sig igennem tiderne.

Robotteknologi er et andet interesseområde hvor både de tekniske aspekter af udformning men også de etiske og moralske aspekter menneskets interaktion med maskinen har min særlige interesse. Velfærdsteknologi på godt og ondt.

Aktuel forskning

Jeg arbejder lige nu med:

 • Øjenbevægelsers betydning for indlæring af læsning samt sammanhænge mellem øjenmotorik og indlæring generelt.
 • Grundlæggende træningselementer af betydning for aktivering og understøttelse af hjernens plastiske processer herunder:
 • Intensitet i træningen (frekvens og længde)
 • Sværhedsgraden af træningen. Hvordan den bør udvikle sig under træningen
 • Feedback og den måde den gives på
 • Computerbaseret kognitiv genoptræning. Hvorledes skal computertræning være udformet for at have effekt?
 • Adaptiv træning. Hvorledes kunstig intelligens kan anvendes til at tilpasse sværhedsgraden af træning til den enkelte elev
 • Forberdrede diagnosticerings værktøjer til diagnosticering af neglekt v.h.a. computerbaserede test

ID: 14511884