Henriette Langstrup

Henriette Langstrup

Lektor ¿ forfremmelsesprogrammet

Medlem af:

Aktuel forskning

Leder af Technology of participation in healthcare: How is patient generated data reconfiguring care? (2016-2021) (m. Rikke Torenholt)

Partner i The Open Project (open-diabetes.eu)

Primære forskningsområder

Jeg forsker i de sociale og organisatoriske implikationer af digitalisering af sundhedssektoren og af patienter og borgeres brug af personlige digitale sundhedsteknologier og data. Jeg studerer fx kroniske patienters brug af apps og algoritmer, udviklingen af sociotekniske infrastrukturer til indsamling patient-rapporteret data og patient-drevet digital innovation. Jeg bruger kvalitative og etnografiske metoder i min forskning. Jeg bidrager til forskning indenfor Science and Technology Studies, Health Informatics, Medical Sociology, CSCW, Health Services Research og organisationsforskning. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i organisationsanalyse, teknologisk innovation og forandringsprocesser, STS samt kvalitative metoder.

ID: 11186