Henriette Langstrup

Henriette Langstrup

Lektor

Primære forskningsområder

Min forskning søger at forstå og diskutere sociale og organisatoriske implikationerne af teknologier og arrangementer, der har til hensigt at forbedre klinisk arbejde og patientbehandling gennem patient-inddragelse og egenomsorg. Jeg har en særlig interesse i at forstå implikationerne af den decentrering af sundhedspraksisser, der finder sted gennem sundheds-it og andre arrangementer, der sigter mod at øge patienters involvering i deres egen behandling og i sundhedsvæsenet som sådan (fx telemedicin, sundheds-apps, egen-omsorgsprogrammer, hjemmebehandling, patientuddannelse og bruger-dreven innovation). Derudover er jeg interesseret i at forstå lokale implikationer af den globale dessimination af såkaldte velfærdsteknologier. Min forskning er informeret af og bidrager til feltet Medicinske Videnskabs- og Teknologistudier og som sådan søger jeg at forstå de teknologier, jeg studerer, som formet af en bredere omsorgsøkologi og socioteknisk infrastruktur, fremfor som afgrænsede teknologier, med givne effekter. Metodisk arbejder jeg kvalitativt og etnografisk og bidrager til den videre udvikling indenfor disse metodiske traditioner.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i organisationsteori, teknologi og forandringsprocesser, STS samt kvalitative metoder.

ID: 11186