Hans Okkels Birk

Hans Okkels Birk

Ekstern lektor

Aktuel forskning

Se her for seneste publikationer.

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser i sundhedstjenesteforskning, forvaltning og sundhedsøkonomi på uddannelserne Folkesundhedsvidenskab, Master of Public Health, Medicin og Cand.scient.san.

Hovedvægten ligger på følgende emner: Sundhedsvæsenets struktur og funktion, styringsmetoder inden for sundhedsvæsenet, patienters valg af sygehus, forvaltningslære og forvaltningsret, grundlæggende sundhedsøkonomi, videnskabsetik, planlægning.

ID: 920111