Carsten Rahbek

Carsten Rahbek

Professor

Curriculum Vitae (2023)

Carsten Rahbek
Professor 

Nationalitet: Dansk
Fødselsdato: 3. marts 1965

Arbejdsadresse:

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
Globe Institute
Københavns Universitet
Universitetsparken 15, Bygning 3, 2. sal
2100 København Ø
Danmark
Tlf: +45 35 32 10 30
Email: crahbek@sund.ku.dk

Uddannelse

 • Ph.d. i biogeografi (1995), NMNH, The Smithsonian Institution, USA, og Københavns Universitet
 • Cand.scient. i biologi/zoologi (1992), Københavns Universitet

Fagområder

Biodiversitet, makroøkologi, biogeografi, bevarelsesbiologi, popultaionsbiologi, evolutionsbiologi, klimaforandringer, FN's verdensmål, grøn økonomi, miljøøkonomi, human sundhed, videnskabspolitik og ledelse.

Nuværende stillinger

 • Professor i biodiversitet, Globe Institute, Københavns Universitet, Danmark (2013-)
 • Adjungeret professor i makroøkologi, Danish Institute for Advanced Study (DIAS), Syddansk Universitet (2019-)
 • Visiting Professor, Imperial College, Storbritannien (2013-)
 • Adjungeret Professor i Økologi og Evolution, Peking University, Kina (2012-)
 • Bingzhi Forum Professorship, Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Kina (2012-)

Tidligere stillinger

 • Professor, sektion for Biodiversitet, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (2013-2019)
 • Professor, Biologisk Institut, Københavns Universitet (2008-2013)
 • Professor MSO, Zoologisk Museum, Københavns Universitet (2005-2008)
 • Fuglekurator, Zoologisk Museum, Københavns Universitet (1998–2005)
 • Lektor, Zoologisk Museum, Københavns Universitet (1998–2001)
 • Adjunkt, Zoologisk Museum, Københavns Universitet (1995–1998)
 • Forskningsstipendiat, NMNH Smithsonian Institution, USA (1994-1995)
 • Fulbright forskningsstipendiat, NMNH Smithsonian Institution, USA (1993-1994)

Nuværende organisatorisk ledelse og poster

 • Medlem af Det Nationale Bioøkonomipanel (2023-)
 • Næstformand for bestyrelsen for WWF Danmark (2022-)
 • Rådsmedlem i Biodiversitetsrådet (2021-)
 • Leder af Villum Center for Global Mountain Biodiversity (2020-)
 • Medlem af ledelsen for Globe Institute, KU (2019-)
 • Leder af de danske universiteters IPBES-kontor i Danmark (2016-)
 • Leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (2010-)

Tidligere organisatorisk ledelse og poster

 • Formand (Valgt, Nuværende, Tidligere) for International Biogeography Society (2014-2019)
 • Medlem af ledergruppen på Statens Naturhistoriskr Museum, KU (2013-2018)
 • Sektionsleder for biodiversitet, Statens Naturhistoriske Museum, KU (2013-2015, 2017-2019)
 • Medlem af Institutets ledergruppe på Biologisk Institut, KU (2008-2013)
 • Bestyrelsesmedlem for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU (2006-2009)
 • Bestyrelsesmedlem og direktør for optagelse ved den internationale ph.d.-skole for biodiversitetsvidenskab i Danmark (2002-2007)
 • Bestyrelsesmedlem i EURING, European Union for Bird Ringing (2003-2005)
 • Leder af Dansk Fuglemærkningscenter (1995-2005)

Organisatorisk erfaring og implementering

En af de ledende kræfter som videnskabelig rådgiver for EU-formandskabet i opbygningen af det transparente kvalitetskontrol- og peer-review-system, der nu bruges af FN's biodiversitetspanel (IPBES) til at kvalitetskontrollere de globale videnskabelige IPBES-rapporter baseret på tusindvis af videnskabelige artikler og med deltagelse af tusindvis af forskere.

Redaktionel erfaring og ledelse

 • Medlem af Editorial Advisory Council for Frontiers of Biogeography (2018-)
 • Chefredaktør på Ecography (2004-2014)
 • Medlem af bestyrelsen for Journal of Avian Biology (2004-2014)
 • Fagredaktør for Journal of Ornithology (2003-2008)
 • Redaktionelt bestyrelsesmedlem for Global Ecology and Biogeography (2002-2005)

Undervisning og vejledning

Jeg har undervist og afholdt forelæsninger på >35 kurser på tværs af fem fakulteter samt vejledt >20 bachelorprojekter, >27 kandidatprojekter, >33 ph.d.-projekter, >37 postdocs, inkl. 10 Marie Curie-forskere og >11 adjunkter.
Jeg har desuden været med til at udvikle >10 bachelor-, kandidat- og ph.d.-kurser, og har været med i udviklingen af den tværinstitutionelle og tværfaglige kandidatuddannelse i klimaforandringer og kandidatuddannelsen i naturforvaltning. Endelig har jeg været medstifter og meddirektør for Danish Universities International School of Biodiversity Sciences (ISOBIS) fra 2001-2007.

Videnskabelig rådgivning

 • Videnskabelig rådgiver for den danske regeringsdelegation ved oprettelsen af den tværstatslige platform for biodiversitet og økosystemtjenester (IPBES) i 2012 og efterfølgende dansk rådgiver ved IPBES COP-møderne (2012-)
 • Medlem af den regeringenss Biodiversitetspartnerskab (2023-)
 • Medlem af regeringens Nationale Bioøkonomipanel (2022-)
 • Medlem af Silvias rådgivende bestyrelse for Ørsted med rådgivning om naturbaserede løsninger for virksomhedens mål om at blive CO2-neutral og biodiversitetspositiv (2021-)
 • Medlem regeringens Biodiversitetsråd (2021-)
 • Medlem af Det Europæiske Forskningsråd (ERC) om datadeling med rapportering til ER-kommissionen (2017)
 • Samarbejde og rådgivning for EU-formandskabet om formulering af EU-politik om biodiversitet (2012-2013)
 • Medlem af den danske regerings Natur- og Landbrugskommission (2011-2013)

Samarbejde med eksterne organisationer

Internationalt

Verdensbanken, De Forenede Nationer, EU-Kommissionen, EU-formandskabet, IPBES, Det Europæiske Forskningsråd, FN's Overvågningscenter for Verdensnatur, UNEP, IUCN, FAO, WWF-US, Conservation International, BirdLife International, The Nature Conservancy.

Statslige

Folketinget, Undervisnings- og Forskningsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Udenrigsministeriet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Miljøministeriet, Fødevare- og Landbrugsministeriet.

Fonde

Danamrks Grundforskningsfond, Velux Fonden/Villum Fonden, Novo Nordisk Fonden, Aage V. Jensen Naturfond, Innovationsfonden Danmark, Den Danske Naturfond.

Den private sektor - nationalt

Ørsted, Mærsk, Novozymes, Velux, Femern, DHI, COWI Consult, Rambøll, Forenet Kredit, Kredit Danmark, Nordea, Dansk Mode og Textil (DM&T).

Organisationer - nationale

De Økonomiske Råd, Teknologirådet, Landbrug & Fødevarer, Nationalt Center for Miljø og Energi, WWF Verdensnaturfonden, Danmarks Naturfredningsforening.

ID: 5910