Anna Sofie Hartling

Anna Sofie Hartling

Gæsteforsker

Aktuel forskning

Mit ph.d.-projekt, som er en del af det større projekt "Danske stemmer i USA og Argentina" (https://dgcss.hum.ku.dk/forskning/igangvaerende_projekter/danskestemmer/), har arbejdstitlen: "Dansk i Argentina eller argentinadansk? En analyse af konvergens og nonkonvergens i dansk talt i Argentina". På baggrund af ca. 100 interview med danske emigrantefterkommere i Argentina skal projektet undersøge, hvordan de taler dansk i dag. Det skal afdække hvordan kontaktsituationen med argentinaspansk har påvirket det danske sprog, leksikalsk og morfosyntaktisk, og undersøge om der desuden har fundet en ikkekontaktinduceret (intern) sprogudvikling sted.

Interesseområder

  • Grammatik
  • Kontaktlingvistik
  • Variationslingvistik
  • Spansk og dansk sprog

ID: 41984729