Anna Müller

Anna Müller

Adjunkt

Mit navn er Anna Müller. Jeg er adjunkt i veterinær billeddiagnostik. Det er en gren af veterinærmedicin hvor vi bruger forskellige billedteknikker til at diagnosticere sygdomme hos dyr. Billeddiagnostik bruges i mange dele af veterinærmedicin, for eksempel akutmedicin, intern medicin, ortopædi, neurologi og onkologi. I vores afdeling tilbyder vi state-of-the-art udstyr til digital røntgen, ultralyd, computertomografi (CT), fluoroskopi, scintigrafi og dexa scanninger. Vores patienter er kæledyr, exotiske dyr, heste, og produktionsdyr.

Min forskning omhandler kvantificering af ultralydsbilleder, doppler lydbølger og CT billeder. Dette er relevant fordi der ofte findes mere information i et billede, end vores øjne er i stand til at registrere. F.eks. kan vores øjne se op til 30 nuancer af gråt, men et ultralydsbillede har op til 255 forskellige gråtoner. Ved at bruge matematiske metoder kan billederne undersøges på en objektiv måde, som supplerer den subjektive fortolkning foretaget af radiologen. Jeg har en særlig interesse i artificiell intelligens og machine learning.

Henvend dig endelig, hvis du har spørgsmål omkring min forskning.

De bedste hilsner, 
Anna Müller

ID: 16255278