Anna Maria Sulewska

Anna Maria Sulewska

Gæsteforsker

Primære forskningsområder

  • Protein-protein interaktioner
  • Fødevarekemi
  • Enzymologi
  • Analytisk biokemi

Aktuel forskning

Jeg arbejder lige nu på karakterisering af proteinrige fraktioner isoleret fra raps og bælgplanter.  Mit projekt er en del af NYProFOOD projektet, der har til formål at udvikle nye planteproteiner til fødevarer.

ID: 32939085