Anna Irene Vedel Sørensen

Anna Irene Vedel Sørensen

Forsker

Mine primære forskningsinteresser ligger indenfor “One Health”, dvs. problemer i den veterinære sektor med potentiel betydning for folkesundheden, så som zoonoser og antibiotikaresistens. Tidligere har jeg primært arbejdet med fødevarebårne zoonoser, efterfulgt af nogle år med fokus på MRSA. I dag arbejder jeg mere bredt med at bedre forstå spredning af antibiotikaresistens med potentiel betydning for den humane sundhed i det veterinære reservoir.

Jeg arbejder lige nu mest med mekanistisk stokastisk modellering af hvordan sygdomsorganismer spreder sig, samt modellering af effekten af potentielle kontroltiltag, men har også erfaring med mere klassiske epidemiologiske metoder.

Udover at forske har jeg også opgaver indenfor koordinering, administration og planlægning i Dansk Veterinær konsortium (KU/SSI), der varetager veterinær myndighedsbetjening og beredskab i Danmark.

ID: 210596538