Karen Lund Petersen

Karen Lund Petersen

Professor MSO

Primære forskningsinteresser

Vestlig sikkerhedspolitik, corporate security, offentlighedens (borgere og virksomheder) indragelse og ansvarliggørelse i amerikansk og europæisk terrorbekæmpelse, terrorisme og organiseret kriminalitet, risiko- og sikkerheds kommunikation, efterretningstjenester, Homeland Security, beredskab, Security Studies, Risk Studies, kriminologi, politisk teori, begrebshistorie.

Se mere på cast.ku.dk

ID: 3638