Hans Vilhelm Hansen

Hans Vilhelm Hansen

Lektor emeritus

Primære forskningsområder

Systematisk botanik, palynologi og fylogeni: Asteraceae tribus Mutisieae, Calyceraceae, Goodeniaceae, Campanulaceae. Biosystematiske og taxonomiske studier i slægten Dahlia. Struktutstudier af petaloverflader i angiospermae. Frøspiringsstudier på generelt plan. Diverse botanisk historiske studier. 

Aktuel forskning

Campanulaceae.

Dansk feltbotanik med hovedvægten på Nordfyns flora i 100-året for udgivelsen af Anton Andersens artikel.

Historisk botaniske studier.

ID: 10260