Eva Iris Otto

Eva Iris Otto

Postdoc

Hvornår har du sidst været på candy-crush eller læst en mail på e-boks på din mobil?

Hvordan omdannes en opmærksomhedsøkonomi til markeder og økonomisk værdi?

I denne ph.d. undersøger jeg, hvordan danske digitale virksomheder igennem design, kodning og salg af digitale produkter omdanner brugeres opmærksomhed til økonomisk værdi. Jeg undersøger hvordan disse virksomheder navigerer forskellige markeder og aktører, og hvordan de bygger på og samtidig udvider en digital infrastruktur, der i stigende grad former vores daglige interaktioner.

Phd’en udgøre en del af det ERC-finansierede projekt DISTRACT.

Min undersøgelse bygger på længerevarende etnografisk feltarbejde inden for digitale virksomheder samt udvikling af online-offline metoder, der sporer digitalt arbejde på tværs af offline praksis og digitale medier.

ID: 182349900