Jamaal Ahmad

Jamaal Ahmad

Ph.d.-studerende

Mine primære forskningsinteresser ligger indenfor modellering, estimation og markedskonsistent værdifastsættelse i livsforsikring og pension. Mit ph.d.-projekt vil have et stærkt fokus på sammenspillet mellem metoder indenfor anvendt sandsynlighedsregning og klassisk forsikringsmatematik som bl.a. opstår når man løser en række problemer i livsforsikring og pension. 

Mine vejledere er Professor Mogens Bladt og Professor Mogens Steffensen. 

For yderligere information: se min personlige hjemmeside her

 

 

Primære forskningsområder

Anvendt sandsynlighedsregning og livforsikringsmatematik.   

Aktuel forskning

Fremregningsmodeller i livsforsikring baseret på simulation; matrix orienteret tilgang til livsforskringsmodeller.  

ID: 147260911