Erika Skov

Erika Skov

Indskrevet ph.d.-studerende

Mit ph.d.-projekt undersøger, hvordan politiske subjektiviteter opstår i mexicaners reaktioner imod eller til støtte for migrantkaravaner og andre former for migration gennem Mexico. Med udgangspunkt i etnografisk feltarbejde, som er udført tre forskellige steder langs migrationsruten i Mexico, viser studiet hvordan mexicanske beboere og aktivister forsøger at påvirke statens praksis og politikker omkring transitmigration. Dette sker ved at iscenesætte politiske subjektiviteter, der kropsliggør moralske dyder omkring medborgerskab, næstekærlighed, og lovlydighed.

Ph.d.-projektet er formidlet i en afhandling med titlen, Politics of Passage – Political subjectivity and civic responses to transit migration in Mexico, afleveret den 4. november, 2023.

Jeg er medlem af: 

Centre for Global Criminology

 

 

ID: 226561858