Raphael Filippelli

Raphael Filippelli

Postdoc

Jeg er miljøøkonom med fokus på integrerede miljøøkonomiske modeller til policy-understøttelse.

Forskningsområder

Min forskning hidtil har haft fokus på forurening fra landbruget, som ikke er punktkilder, samt implementering af handelsmekanismer for vandkvalitet. Jeg arbejder i øjeblikket på at udvide modelleringsrammen til at inkludere samtidige mål, herunder N-loss-reduktion, P-reduktion, biodiversitet, klimaafbødning og rekreative områder.

Seneste publikationer

  • "Water quality trading markets: Integrating land and marine based measures under a smart market approach" in Ecological Economics
  • "Descriptions of marine measures: Mussel farming" in Marine measures: Description of the effects of the measures and status of the knowledge base
  • "Cost-effectiveness of mussel farming as a water quality improvement measure: Agricultural, environmental and market drivers" i Water Resources and Economics
  • "Marine tools and N/P - status 2020" i Water & Soil.

Jeg har også været bidragyder til flere rapporter, herunder "Policy guidelines for implementation of mussel cultivation as a mitigation measure for coastal eutrophication in the Western Baltic Sea" af Dansk Skaldyrcenter, National Institute of Aquatic Resources og til Danmarks Vandområdeplaner.

Forskningsinteresser

Mine forskningsinteresser er integreret modellering, vandkvalitet, landbrug, havtiltag, reduktion af næringsstoffer og politiske retningslinjer. Jeg er især interesseret i integration af miljø- og økonomiske faktorer til at understøtte politiske beslutninger.

ID: 136824509