Hanne Wiemann Nielsen

Hanne Wiemann Nielsen

Gæsteforsker, Undervisningsassistent

Hanne Wiemann Nielsen er arkitekt maa og ph.d. studerende. Med den tætte, bæredygtige by som omdrejningspunkt arbejder hun med færdiggørelse af ph.d. afhandlingen med arbejdstitlen ’Big Cities – Quiet Places’. Afhandlingen er videreudvikling af et pilotprojekt, inspireret gennem mange års virke i praksis som arkitekt og byplanlægger i Danmark og Holland. Projektet har et tværfagligt fokus og karakter af anvendt forskning, baseret på en række empiriske case studier i København og Amsterdam. Undersøgelserne bidrager til fagets metodeudvikling og omfatter såvel kvalitative og kvantitative analyser af 4 udvalgte steder i København og Amsterdam med afdækning af nye indsigter omkring sammenhænge mellem rumlig struktur, stedlighed og forankring samt æstetiske og immaterielle kvaliteter. Centralt i projektet står spørgsmålet om, hvorledes den enkeltes behov for stilhed og balance kan tilgodeses i en stærkt voksende, urbaniseret verden.

ID: 44681575