Henning Olai Milhøj

Henning Olai Milhøj

Indskrevet ph.d.-studerende

Mit PhD-projekt ligger inden for feltet operator algebraer, mere konkret omhandler det klassifikation af C*-algebra og relaterede emner.

Generelt set kan C*-algebraer have meget eksotiske egenskaber, hvilket begrænser muligheden for at få en oplysende klassifikationsteori for generelle C*-algebraer. Dog kan man med de rette antagelser på C*-algebraerne klassificere dem med en simpel invariant, som kaldes Elliott's invariant. Min hovedinteresse er i at forstå disse antagelser og specifikt approksimationsantagelserne som quasidiagonalitet, som er fokusset for min PhD.

Vejleder: Mikael Rørdam.

Primære forskningsområder

Operator algebraer, C*-algebraer, klassifikationsteori, approksimationsegenskaber, (stærk) quasidiagonalitet. 

ID: 165238682