Clara Sofia Juul Holm

Clara Sofia Juul Holm

Ph.d.-studerende

Clara Juul Holms projekt behandler afgrænsningen af det strafferetlige forsætsbegreb med udgangspunkt i skandinavisk teori. Herunder behandles særligt dolus eventualis, og der inddrages spørgsmål om definition, bevis, sandsynlighed, viljesbegrebet og sammenhængen med øvrig ansvarslære. 

ID: 201658156