Ben Rosamond

Ben Rosamond

Aktuel forskning

Ben Rosamond arbejder med to brede forskningsområder, der har relevans for europæisk politik. Inden for europæisk politisk økonomi forsker han i, hvilken rolle ideer, diskurser og viden spiller for det nationale og europæiske niveau. Han forsker også i reorganiseringen og konsolideringen af det europæiske politisk-økonomiske rum, etiske spørgsmål, governance og legitimitet ift. moderne europæisk politisk økonomi. Ben fokuserer også på forståelsen af økonomisk subjektivitet i lyset af europæisk integration/globalisering/neoliberalisme, og studiet af moderne økonomisk nationalisme/patriotisme i et Europa præget af globalisering og europæisk integration.

Bens andet forskningsområde er europæisk og regional integration. Her fokuserer han på udviklingen af idemæssige og diskursive tilgange til europæisk integration, eksplorative former for integrationsteori før og nu, samt muligheden for at sammenligne cases af regional integration på tværs af tid og rum.

Derudover er Ben redaktør på tidsskriftet Comparative European Politics. 

Primære forskningsområder

  • Europæiske og regionale integrationsteorier
  • Europæisk politisk økonomi
  • Globalisering
  • Ideer og diskurser i politisk analyse

ID: 32452548