Turið Nolsøe

Turið Nolsøe

Ekstern underviser

Aktuel forskning

Mit ph.d.-projekt omhandler dansk journalistik om den færøske abortlovgivning, og hvordan Færøerne og deres position i det danske Rigsfællesskab fremstilles der igennem. Med fokus på hvordan politisk autoritet i det færøske Løgting og det danske Folketing rammesættes, samt hvordan geografi og klima bruges som forståelsesramme for færøsk kultur og dens vægt på religion, undersøger jeg hvordan handlekraft forstås og forhandles i et udvalg af eksempler på nyere journalistik.

Min teoretiske tilgang tager udgangspunkt i en retorisk forståelse af abort som samfundsmæssig "sygdomssymptom", som beskrevet af Nathan Stormer i "Sign of Pathology" (2015): når abortpraksis og -lovgivning kritiseres, bliver den præsenteret som et tegn på at det givne samfund ikke har det godt, og et udtryk for et syn på den kritiserede praksis og lovgivning som tilbagestående. Når denne hierarkisering mellem biopolitiske paradigmer overlapper med den asymmetriske geopolitiske relation mellem Færøerne og Danmark, mener jeg, at abortspørgsmålet er en produktiv indgangsvinkel til den den offentlige diskurs om Færøerne. Abort er en prisme for et større perspektiv på handlekraft, magtforhold og samfundsmæssige forskelle i Rigsfællesskabet.

Primære forskningsområder

Min centrale interesse er således krydsfeltet mellem biopolitik og geopolitik. Jeg er i gang med en monografi om ovennævnte emne med arbejdstitlen "Autonomy's Double-bind", hvor jeg med undersøger dansk journalistik og dens dækning af kropslig selvbestemmelse versus national selvbestemmelse på Færøerne. Jeg har derudover to akademiske publikationer undervejs, hvor jeg undersøger den færøske abortbevægelse og dens konstituering af "retorisk reproduktivt medborgerskab", samt et bidrag om den færøske handicaphistorie som iscenesat i et nyskrevet teaterstykke.

Jeg deltager i 2022 i Dansk kønsforsknings årskonference (18.-19. august på Københavns Universitet), den Nordiske Konference i Retorisk Forskning den 12.-14. oktober på Örebro universitet, samt NCA's 108th Annual Conference (17.-20. november i New Orleans).

Vejleder: Christine Isager.

Biveljeder: Nete Nørgaard Kristensen

 

Link to my English presentation

 

 

ID: 201657170