Snorre Ralund

Snorre Ralund

Primære forskningsområder
- Social integration og ensomhed.
- Social netværks analyse.
- Deskriptive kvantitative metoder.
- Politiske og sociale konsekvenser af kulturel og netværksmæssig individualisering.

Aktuel Forskning
Jeg er pt. involveret i en række projekter som udnytter nye digitale data former og metoder til at måle og beskrive sociale fænomener. I en række projekter udnytter jeg den store ressource af digitale spor vi alle efterlader os i brugen af Facebook, til at undersøge problemstillinger omkring mobilisering og fastholdelse af engagement i sociale bevægelser, bestemte netværksstrukturers sammenhæng med social integration, eller dynamikker i vores politiske aktivitet og kulturelle forbrug.
Videre arbejder jeg med at bruge sporene efter den digitale kommunikation mellem vores telefoner og wifiapparater, og bluetooth kommunikation imellem telefoner til at beskrive sociale interaktioner. Her er jeg interesseret i fundamentale spørgsmål omkring venskaber, sociale grupper og forsamlingers formation, udvikling og opløsning.
Min forskning er organiseret i og omkring Copenhagen Center of Social Data Science (SODAS).

Metodiske interesser
Hvis man vil udnytte potentialerne af store mængder digitale data, kræver det nye metoder. Som en del af en bredere bevægelse indenfor kvantitative socialvidenskab, er fokus nu ikke hovedsageligt på udviklingen af inferentielle metoder, men derimod deskriptive metoder. Til processering af store mængder tekst, sekvenser af social aktivitet, og dynamiske netværksstrukturer, er der masser af ressourcer at hente fra forskningsfelter omkring natural language processing, social netværks analyse, cluster- og sekvensanalyse, og usuperviseret machine learning. I mit arbejde med en bredere socialvidenskabelig adoptering af disse deskriptive metoder, er jeg meget interesseret i valideringen af metoderne i forhold til socialvidenskabelige spørgsmål og forskningsdagsorden. En dagsorden som måske ikke kun kan reduceres til prediction benchmarks, men også skal kunne bruges som et validt, unbiased og intelligibelt måleinstrument.

Teoretiske interesser
Jeg er meget optaget af problemstillinger omkring ensomhed, social isolation, og i sin inverse form, udviklingen af venskaber og sociale grupper. Her er jeg særligt fokuseret på hvordan tilsyneladende uvæsentlige ændringer i hvordan vores daglige liv organiseres, ændrer formelle egenskaber ved vores berøringsflader med andre mennesker, og kvaliteten af vores sociale relationer. Fx organiseringen af studerendes undervisning i mindre afgrænsede grupper kontra brede forelæsninger, frivillig og fleksibel sammensætning af vagtplaner i en frivillig organisation, eller åbne kontorer, hjemmearbejde, og sammensætning af skiftende teams på en arbejdsplads. Det interessante er hvordan disse beslutninger påvirker egenskaber ved vores berøringsflader: bredden af forskellige kontakter, stabiliteten og udstrækningen af vores kontakter, og i hvilken grad vi deler forløb og sociale bekendtskaber med dem vi så møder.
Hvor skemalægning, byplanlægning, arkitektur og organisationsform har en stor betydning for vores fysiske kontaktflader, så har de digitale medier, tillige en enorm effekt på vores berøring med politiske og kulturelle fænomener. Her er jeg på samme måde interesseret i hvordan forskellige typer af medier koordinerer vores erfaringer. Skiftet fra at hente information på biblioteket til internettet, at få sin underholdning fra flowtv til on-demand, sine nyheder fra aviser til facebooks netværksbaserede eksponering, har vigtige konsekvenser for koordinationen af vores erfaringer, og vores interesser.
Beskrivelser af mønstrer i vores sociale og kulturelle berøringsfalder og ændringer af samme, står centralt i mit arbejde med social netværks og sekvensanalyse. Inspireret af klassiske teorier af Georg Simmel og Emilé Durkheim undersøger jeg på forskellig vis hvordan ændringer af disse formelle egenskaber har både sociale og politiske konsekvenser.

Yderligere interesser
* Rytmisk og prosodisk analyse af social interaktion og de paralinkvistiske elementer af samtaler; de såkaldte "sounds of solidarity".
* Data visualisering og data sonification.

Undervisning og vejledningsområder.
Jeg vejleder meget gerne i projekter med problemstillinger der vedrører indsamlingen og analysen af digitale og behaviorale data, særligt i forbindelse med brug af social netværks analyse.

ID: 97568367