Mikkel Lausten

Mikkel Lausten

Forskningsmedarbejder

Interesseområder

Jeg er administrativ medarbejder på Ringmærkningscentralen. Jeg samler funktionerne på Ringmærkningscentralen, bl.a. modtagelse og indtastning af genfunds- og ringmærkningsdata, pasning af telefon og e-mail samt servicering af almindelige mennesker, der har fundet en ring, og af det frivillige korps af ringmærkere.

Jeg har ringmærket fugle siden 1974 og jeg har ringmærket over 100.000 fugle blandt andet på Christiansø, Blåvand og Vejlerne fuglestationer. Udover fuglene holder jeg meget af at cykle, spille fodbold og studere sommerfugle.   

ID: 11123442