Nina Toudal Jessen

Nina Toudal Jessen

Postdoc

Min forskning beskæftiger sig med landskabet og forvaltningen af dette. Forvaltning forstår jeg som al aktivitet, der vedrører et sted. Det vil sige, at jeg interesserer mig for alle former for repræsentationer, praksisser og oversættelser, der beskæftiger sig med steder. Det vil også sige, at steder i sig selv kan være med til at forandre forvaltningen. Jeg er derfor også interesseret i spørgsmål om naturforståelser, vidensforståelser og kortlægning.

Mit nye projekt, "Dry lands, wet soils" undersøger, hvordan tidligere tiders dræning og tørlægning kan stå i vejen for de nuværende forsøg på at vådlægge lavbundsjorder, der udleder store mængder CO2, når det dyrkes. Vådlægning er nemlig det komplet modsatte af den dræning, der har været forudsætningen for det intensivt dyrkede landbrugslandskab, vi kender i dag.

Geografisk tager jeg udgangspunkt i Aamosen på Vestsjælland, mens projektet tidsligt begynder med Loven om Grundforbedring i 1920. Loven skulle understøtte jordforbedring, herunder særligt dræning. I denne ramme søger projektet gennem interviews, arkivundersøgelser og feltbesøg at undersøge, hvordan det fortidige landskab blev forestillet som marginalt og udyrkbart, der skulle forandres og blev forandret. Det er projektets hypotese, at den lange kamp mod våd jord har skabt en fast forestilling om Danmark som et tørt land, og at denne forestilling vil kunne spænde ben for vådlægning og dermed reduktionen af drivhusgasser fra landbruget. Det er derfor ikke nok, at man med kortlægning og dataindsamling kan identificere, hvor de kulstofholdige tørvejorder er, man skal også forstå deres fortid og sammenhænge med nuværende brug for at kunne styrke omlægningen af landbruget. Dette kræver et længere historisk blik for skabelsen af den tørre jord, samt forståelse for rent lokale forhold, som dette projekt inddrager.

 

Interesseområder

Miljøhistorie, landbrugshistorie, rumlighed, landskabshistorie, planlægningshistorie, materialitetsteori, science and technology studies, 

ID: 183206525