Reinhardt Møbjerg Kristensen

Reinhardt Møbjerg Kristensen

Professor emeritus

Undervisnings- og vejledningsområder


Semesterkurser:

Arktisk Biologi, efterårssemester (2. & 3. år).
Marine invertebrater: morfologi, biologi, evolution:, forårssemester (2. & 3. år).

Feltkurser:
Feltkursus i Arktisk Biologi, Arktisk Station, Grønland, 28 dage (lige år).

Studerende ved Københavns Universitet

Yderligere information

Publikationer 2006-07
Publikationer 2002 - 2007
Fuld publikationsliste

Primære forskningsområder

Hovedforskning har ligget i Arktisk Biologi, Meiofauna og Dybhavs-biologi mere specielt i systematik, ultrastrukturelle undersøgelser (SEM og TEM) og fylogeni af Cycliophora, Micrognathozoa, Loricifera Tardigrada og flere andre meiofauna grupper.
Leder af den zoomorfologiske arbejdsgruppe "The Ecdysozoa", SNF-rammebevilling (2004-07), medlem af arbejdsgruppen "Biologisk mangfoldighed og slægtskab hos afrikanske ferskvandssnegle, korsetdyr og bjørnedyr, Villum Kann Rasmussen Fonden" og medlem af "Tree of Life Science Research Project, USA, ATOL-NSF-grant". Aktiv i udforskningen af Ikkafjordens søjlehave i Sydvest Grønland, Villum Kann Rasmussen Fonden. I de seneste år også indgået i samarbejde med molekylær-biologiske forskere.

Kuratering
Kuraterer Zoologisk Museums samlinger af Acanthocephala, Cycliophora, Gastrotricha, Gnathostomulida, Kinorhyncha , Loricifera, Mesozoa, Micrognathozoa, Nematoda, Nematomorpha, Nemertini, Onychophora, Pentastomulida, Platyhelminthes, Priapulida, Rotifera and Tardigrada.

Se tilgængelige databaser.

Kurateringsassistent: Majken Them Tøttrup.

ID: 11564