Katrine Isabella Wendelboe

Katrine Isabella Wendelboe

Postdoc

Cand.psych.aut. Phd. og post doc ved Center for Tdidlig Indsats og Familieforskning. 

Forsker i samspilkvalitet mellem barnet og dets omsorgsgivere, herunder både forældre og profesionelle omsorgsgivere i dagtilbud. Forskningen har særligt fokus på at implementere forskningsbaserede interventioner i praksis, der har til formål at understøtte en tryg omsorgsgiver-barn relation. Derudover er jeg særligt optaget af omsorgsgiveres mentaliseringskapacitet. 

Derudover laver jeg tværfaglig undervisning og supervision af professionelle indenfor børne- og familieområdet i brugen af metoden "Alarm Distrss Baby Scale" (ADBB). Er certificeret facilitator af Circle of Security (COS)-Parenting og COS-Classroom. Er aktuelt i gang med uddannelse til COS-Classroom Coach (coaching af pædagogisk personale i dagtilbud) og Fidelity Supervisor (metodesupervision af andre professionelle COS-facilitatorer). 

Aktuel forskning

Post doc i "Trygge relationer i vuggestuen” (the SECURE project), et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune, Danmarks Evalueringsinstitut og og Center for Tidlig indsats og Familieforskning (CIF).

Formålet med projektet er at svare på disse tre spørgsmål:

  1. Kan den tilknytningsbaserede indsats ’Tryghedscirklen i dagtilbud’ forbedre kvaliteten af voksen-barn samspillet? 
  2. Hvordan oplever dansk pædagogisk personale at deltage i det tilknytningsbaserede program Tryghedscirklen?
  3. Hvordan påvirkes kvaliteten af voksen-barn samspillet og effekten af interventionen af strukturelle faktorer som gruppestørrelse, normering og uddannelse?

Projektet ledes af lektor Johanne Smith-Nielsen og er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond og TrygFonden.

https://psy.ku.dk/cif/forskning/trygge-relationer-i-vuggestuen/

Primære forskningsområder

Tidlig indsats, forældre-barn samspil, tilknytning, mentalisering, mentalt helbred i efterfødselsperioden

ID: 138977059