Line Dalberg

Line Dalberg

Ph.d.-studerende

Aktuel forskning

Mit ph.d.-projekt er en del af projektet Midgram, hvor jeg sammen med Lars Heltoft, Peter Juul Nielsen (SDU) og Bjarne Simmeljkær Sandgaard Hansen undersøger udvalgte grammatiske aspekter af det danske sprog i middelalderen med udgangspunkt i moderne grammatikaliseringsteori i en strukturel-funktionel ramme (Dansk funktionel lingvistik). 

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg udviklingen i ledstillingen i ledsætninger i middeldansk. I den middeldanske periode (ca. 1100-1525) ændrer det danske sprog sig markant på flere parametre, både fonologisk/fonetisk, morfologisk og syntaktisk såvel som i sit ordforråd. Mit fokus er udviklingen af en ny ledstilling i ledsætninger, en udvikling der i moderne dansk kommer til udtryk i forskellen mellem adverbiers (i nedenstående eks. er det adverbiet ikke) placering i helsætninger og i ledsætninger: 

"Han gider ikke at klippe hæk" over for "Jeg ved bare, at han ikke gider at klippe hæk"

Udviklingen er dokumenteret og beskrevet i den eksisterende litteratur, men noget forsimplet. Der sker nemlig meget mere i ledsætningerne i middeldansk, end hvad udviklingens output umiddelbart giver anledning til at tro. 

Undersøgelsen er baseret på kvantitative (delvist eksplorative) studier af ledstilling i ledsætninger i ca. 25 middeldanske tekster. Desuden undersøger projektet en hypotese om, at udviklingen tager afsæt i en reanalyse af den sproglige struktur, hvor den middelalderlige sprogbruger begynder at kopiere en bestemt fokusstruktur fra ét sted i sætningen til et andet, nemlig til positionen før det finitte verbal - der, hvor vi i dag finder sætningadverbialet. Undervejs mister positionen/strukturen sin fokusmarkerende funktion og undergår igen en reanalyse, hvor udfyldning af positionen før det finitte verbal i stedet signalerer syntakstisk underordning (i en skriftsproglig kontekst).  

Hovedvejleder er Lars Heltoft, mens Torben Juel Jensen er bivejleder.

Primære forskningsområder

Dansk grammatik (særligt syntaks)

Dansk og skandinavisk sproghistorie

Historisk lingvistik og sprogforandring

Grammatikalisering

Dansk funktionel lingvistik

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser på BA- og KA-niveau på dansk- og lingvistikuddannelserne. I årenes løb har jeg bl.a. undervist på følgende kurser:

Sprog 1 og 2 (Dansk, BA)

Dansk sprog (Lingvistik, BA)

Grammatisk analyse (Lingvistik, BA)

Dansk Talesprogs Grammatik (Lingvistik, KA)

Videregående Dansk Grammatik (Dansk/Lingvistik, KA)

ID: 143260143