Max Herzog

Max Herzog

Postdoc

Oversvømmelse af landbrugsjord ødelægger hvert år afgrøder i store dele af verden, og oversvømmelsernes omfang forventes at blive større i de næste årtier grundet klimaforandringer. Jeg forsker i hvad der betinger planters oversvømmelsestolerance - både "vilde" planter og afgrøder som hvede og ris, når markerne bliver oversvømmet. Hvis du ikke har adgang til mine publikationer kan du også finde dem under min profil på researchgate.net

 

Læs mere om vores DANIDA projekt hvor vi gør afrikanske rissorter mere oversvøemmelses- og salttolerante: http://climate-smart-rice.com/

ID: 119730217