Carsten Lynge Jensen

Carsten Lynge Jensen

Seniorforsker

Jeg er seniorforsker ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Jeg er uddannet økonom fra Århus Universitet og Ph.d. grad fra SDU. Har arbejdet på en række forskellige forskningsinstitutioner (København Universitet, SDU, AKF (VIVE), og SNF i Norge). 

Primære forskningsområder

Empirisk forskning bl.a. eksperimenter med effektmåling af økonomiske incitamenter og nudging på energiforbrug (elforsøg, husrenovering mm.). Kvantitativ forskning indenfor områder som: forbrugsøkonomi, værdisætning af naturgoder, vandmiljø, fiskeriøkonomi, kommunal økonomi, og international handel.

Aktuel forskning

har I de senere år har arbejdet med klimaomstilling om brugeradfærd af nudging og økonomiske incitamenter. Dvs., behavioral economics baseret på randomiserede felt eksperimenter på husstande. I arbejdet har jeg bl.a. set så effekten af sms kommunikation på folk strømforbrug og effekten af nudging på energirenovering af boliger.

Undervisnings- og vejledningsområder

Er medunderviser i faget Climate Economics. Vejleder på økonomiske opgaver i faget: Climate Change – An Interdisciplinary Challenge, og vejleder opgaver om innovation ved Science Innovation Hub. Endelige er jeg speciale/bachelor vejleder på en række forskellige empiriske opgaver i relation til klimaomstilling, energiøkonom mm. 

Mulige interessekonflikter

Gennem de projekter jeg deltager i, arbejder jeg ofte sammen med private virksomheder (COWI, SE, Develco, Neogrid) og offentlige myndigheder. I disse projekter arbejder jeg, som repræsentant for København Universitet og modtager ikke aflønning af disse eksterne partnere.

Desuden er jeg bestyrelsesmedlem i Smørumkraftvarme, hvor jeg arbejder med den grønne omstilling i varmesektoren dels gennem beslutningen om investering i grøn teknologi, og dels gennem implementering af virkemidler, der begrænser energiforbruget blandt private boligejere, og dermed forbedre driften på varmeværket. Jeg modtager et vederlag for dette bestyrelsesarbejde

ID: 4958599