Marianne Nissen Lund

Marianne Nissen Lund

Professor

Marianne Nissen Lund (tidligere Marianne Lund Lametsch) er uddannet fra KVL (Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole) som fødevarekandidat (cand. techn. al.) med særlig fokus på fødevarekemi, og fik sin ph.d.-grad i dec. 2007. Hun har været tilknyttet Institut for Fødevarevidenskab på KU siden 2004 med en pause som erhvervspostdoc på Novozymes i 2011-2013, hvor hun har fokuseret på forståelse af de kemiske mekanismer der har betydning for fødevarekvalitet og stabilitet. Hun blev ansat som lektor på Institut for Fødevarevidenskab i jan. 2012. I 2015 blev hun ansat i et delt lektorat mellem Institut for Biomedicin og Institut for Fødevarevidenskab, for at øge det strategiske samarbejde mellem institutterne og opbygge et forskningsområde i grænsefladen mellem fødevare- og sundhedsvidenskab. I 2019 blev hun professor i fødevarekemi.

Læs mere om Marianne's forskningsgruppe på her.

I 2022 blev Marianne en del af ledelsen af UCPH forward, der er et talentudviklingsprogram på KU:

Læs mere om UCPH forward programmet

Primære forskningsområder

Primære forskningsområder er: proteinoxidation, Maillard reaktioner og polyphenol-protein interaktioner.

Forskningsvision for Food Proteins gruppen: At forbedre fødevarekvalitet ved at forstå komplekse kemiske interaktioner mellem fødevarekomponenter og implementere denne viden i bæredygtige og sunde fødevaredesigns.

Food Proteins gruppen fokuserer på tværfaglig forskning inden for fødevarevidenskab og anvender avancerede analytisk kemiske og biokemiske teknikker i kombination med datavidenskab til at forstå og forbedre holdbarhed, sensorisk kvalitet (smag) og sundhedseffekter af alle typer fødevarer. Vi adresserer den grundlæggende udfordring det er at forstå kemiske interaktioner mellem fødevarekomponenter under produktion og opbevaring, og implementerer denne viden i bæredygtige og sunde fødevaredesigns. Af særlig interesse er inhibering og kontrol af ​​proteinmodifikationer, som forårsager forringelse af fødevarekvalitet og inducerer risiko for inflammatoriske og immunogene reaktioner. Dette inkluderer proteinmodifikationer induceret af forarbejdningsbetingelser og tilstedeværelsen af ​​oxidanter, reducerende sukkerarter, polyphenoler og enzymer. Vi undersøger, hvordan disse proteinmodifikationer påvirker smag, farve, molekylær funktionalitet, ophobning af uønskede proteinmodifikationer og tab af næringsværdi. Vi bruger denne viden til at udvikle sunde og bæredygtige plantebaserede fødevarer til fremtiden og til at upcycle sidestrømme fra fødevareproduktionen for at reducere spild. Vores mål er at udvikle en dybdegående mekanistisk forståelse af komplekse interaktioner mellem fødevarekomponenter, og vi bruger en hypotetisk-deduktiv tilgang til at guide eksperimentelt design og metodik i samarbejde med fødevareindustrien. 

Aktuel forskning

PI of challenge grant: “SEEDFOOD: Functional and palatable plant seed storage proteins for sustainable foods”, 2022-2027, Novo Nordisk Foundation. Co-PIs: A. Bühl, DTU Bioengineering, T. Nicolai, University of Le Mans, France, & L. Arhné, UCPH-FOOD.

Link to SEEDFOOD

 

PI of GUDP project: ”INFANT-I: Tailored processing of bioactive ingredients for high-end infant formulas”, 2018-2022, Ministry of Environment and Food of Denmark, Green Development and Demonstration programme. Collaboration partners: Arla Foods Ingredients; Department of Animal and Veterinary Sciences, UCPH.

 

PI of Sapere Aude research leader grant: “INSITUQUANT: In situ quantification of protein modifications in foods”, 2018-2022, Independent Research Fund Denmark.

 

PI of research project 2: “ICOM: Inhibition and control of Maillard reactions in dairy foods by plant polyphenols”, 2018-2023, Independent Research Fund Denmark (DFF | Technology and Production Sciences (FTP)). Collaboration partners: Arla Foods amba; Arla Foods Ingredients.

ID: 4223072