Paulina Bala

Paulina Bala

Gæsteforsker

Medlem af:

  Aktuel forskning

  Jeg er Ph.d. stipendiat på INTERPRETING, et forskningsprojekt om tolkning i den offentlige sektor i Danmark (finansieret af Det Frie Forskningsråd). Sammen med Martha Sif Karrebæk og Marta Kirilova undersøger jeg, hvordan borgere, institutionelle repræsentanter og tolke forsøger at skabe fælles forståelse i retten og i terapisamtaler.

  I starten fokuserede  jeg på afslutningssekvenser i terapisamtaler og introduktionssekvenser i grundlovsforhør ud fra et konversationsanalytisk perspektiv. I introduktionssekvenserne skal dommeren forsikre sig om den sigtedes identitet, og dette giver anledning til en del forståelsesudfordringer mellem deltagerne.

  Nu undersøger jeg, hvordan deltagerne i løbet af grundlovsforhørets forskellige faser indgår i en række ”tekst-orienterede aktiviteter”, hvoraf nogle ligefrem er defineret og afgrænset af en deltagers engagement med en bestemt tekst. Identifikationen af den sigtede, bliver ”fact-tjekket” ift. dokumenterne i sagen, og derefter læser anklageren sigtelsen op. Afhøringen af sigtede indebærer ofte, at anklageren oplæser udvalgte uddrag fra politirapporter, som den sigtede skal forholde sig til. Mod slutningen af grundlovsforhøret, dikterer dommeren ”den sigtedes forklaring”, og disse ord bliver simultant nedskrevet som sagens referat. Tolkens tilstedeværelse i rummet kan betragtes som en ekstra stemme, der bidrager med et yderligere lag af (for)tolkning.

  Jeg afleverer min Ph.d.-afhandling d. 31. januar 2022.

  Primære forskningsområder

  (Mis)Forståelser

  Konversationsanalyse

  Retssalsinteraktion

  Sproglig manifestation af mentale processer

  Sprogpsykologi

  Systemisk Funktionel Lingvistik

  Udskrifter og udskrivningspraksisser

  ID: 203398782