Stine Søndersted Clausen

Stine Søndersted Clausen

Ph.d.-studerende

Kommunikation mellem læger i almen praksis og hospital ved medicinændringer hos patienter med polyfarmaci

– et kvalitativ studie af udfordringer og forbedringsmuligheder

 

Den praktiserende læge har en central rolle i forhold til ordination, medicinændringer og seponering. Ofte sker dette også i kontakt med hospitalet i forbindelse med indlæggelser eller ambulante forløb i et eller flere ambulatorier. I den forbindelse er det afgørende med et godt samspil og kommunikation sektorerne imellem omkring medicin.  

I regi af temapuljen -  en større satsning og samarbejde mellem de fire almen medicinske forskningsenheder om optimering medicinsk behandling i almen praksis - er Stine Søndersted Clausen 1. april ansat som ph.d.-studerendende på Forskningsenheden i København. Formålet med Stines ph.d. er at undersøge udfordringer og forbedringsmuligheder i kommunikationen mellem læger i almen praksis og på hospital i forbindelse med medicinændringer hos patienter med polyfarmaci. Der vil i projektet være fokus på, hvordan eksisterende elektroniske kommunikationskanaler, herunder Fælles Medicin Kort (FMK), bidrager og kan forbedres som redskab i denne sammenhæng. Med dette projekt kan der således opnås en større forståelse af tværsektorielle kommunikative udfordringer omkring optimering af medicin inden for polyfarmaciområdet samt forbedringsmuligheder. Studiet er et eksplorativt kvalitativt studie bestående af individuelle interviews, fokusgrupper og workshops med praktiserende læger, hospitalslæger og patienter.

 

 

ID: 259145742