Sandra Lori Petersen

Sandra Lori Petersen

Ekstern forsker

Aktuel forskning

I projektet ”Hvad er nabostøj?” undersøger jeg hvornår lyden af naboer bliver til generende støj for beboere i etagebyggeri. Projektet stiler efter at supplere den eksisterende forskning indenfor støj, som primært er baseret på kvantitative metoder, med kvalitative undersøgelser af hvordan lyd – og særligt støj – opleves. Dets kerne er seks måneders antropologisk feltarbejde om oplevet støj i udvalgt etagebyggeri i Københavnsområdet og i Struer i Vestjylland. Derudover har projektet den ambition, at styrke den tværfaglige dialog på støjforskningsområdet blandt andet gennem sparring med akustikere der specialiserer sig i hhv. bygnings-, rum- og psyko-akustik.

Projektet er tre-årigt, startede i februar 2018 og er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Realdania

Primære forskningsområder

  • Lyd, hørelse og sanser
  • Oplevet støj
  • Naboskab, hjemlighed, hjemmets materialitet
  • Medierede relationer, intimitet og distance
  • Radio, community radio, podcasts
  • Stemme, identitet
  • Migrantfællesskaber
  • Regionalt: Danmark, Frankrig, Québec (Canada)

ID: 23051087