Malene Kubstrup Nelausen

Malene Kubstrup Nelausen

Studieadjunkt

Medlem af:

Aktuel forskning

 

Interesseområder

  • Mental sundhedsfremme
  • Børns perspektiver/børneperspektiver
  • Inkluderende og ekskluderende processer særligt relateret til skolegang
  • Poststrukturalistiske, socialkonstruktionistiske og narrative optikker

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har tidligere undervist på modulerne "Pædagogisk videnskabsteori og forskningsmetode",  "Pædagogikken aktuelt" og "Pædagogisk forskningspraksis"samt "Pædagogisk sociologi og uddannelsessociologi" på afdeling for pædagogik, Institut for Kommunikation. 

Jeg vejleder primært BA-projekter, der anlægger poststrukturalistiske, socialkonstruktionistiske og narrative perspektiver. 

ID: 49761757