Gitte Færk

Gitte Færk

Ekstern ph.d.-studerende

Jeg arbejder med både kvalitativ og kvantitativ forskning vedrørende personer med allergi og atopiske sygdomme (atopisk eksem, fødevareallergi, høfeber og astma) med fokus på deres forløb i sundhedsvæsnet.

Mine projekter er følgende:

  • Spørgeskemaundersøgelse med personer med allergi og atopiske sygdomme omkring deres forløb i sundhedsvæsnet.
  • Individuelle interviews med forældre til børn med atopisk eksem og allergiske sygdomme om deres erfaringer med sygdommene og deres forløb i sundhedsvæsnet herunder interaktionen med de sundhedsprofessionelle.
  • Fokusgruppeinterviews med sundhedsprofessionelle fra forskellige relevante specialer og sektorer omkring deres erfaringer med personer med allergi og atopiske sygdomme inklusiv samarbejdet med andre sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer og specialer.

ID: 236201488