Katrine Barnekow Rasmussen

Katrine Barnekow Rasmussen

Adjunkt

Mine primære forskningsinteresser er kriminologi, kriminalitetsforebyggelse, ungdomskriminalitet, genoprettende processer og konflikthåndtering.
 
 
Postdoc-fokus:
Fremstilling og udmøntning af det genoprettende aspekt i ungdomskriminalitetsnævnsregi.
 
 
 
Ph.d.-fokus:
Genoprettende processer har i nogle former vist sig effektive til at håndtere og forebygge eskalerende konfliktsituationer, og bruges i stigende grad, internationalt såvel som i Danmark, især i arbejde med børn og unge. I en række foregangslande, som eksempelvis Nordirland og Norge, har man desuden succes med at anvende genoprettende processer, som alternativ til en traditionel behandling i retssystemet, når unge har begået lovbrud. Erfaringerne viser, at disse metoder fører til lavere recidiv og højere offertilfredshed, samt at de er væsentligt billigere. Men adgangen til at deltage i genoprettende processer kan variere afhængig af den ansvarlige organisation. Jeg har i mit ph.d.-projekt interesseret mig for at undersøge sådanne adgangsprocesser.

I mine undersøgelser fokuserer jeg primært på det danske og sekundært på det norske konfliktråd, som i høj grad har været dansk konfliktråds inspirationskilde.

ID: 143261721