Camilla Ida Ravnbøl

Camilla Ida Ravnbøl

Gæsteforsker

Primære forskningsområder

Regional specialisering: Danmark, Polen, Rumænien

Tematisk specialisering: migration, menneskerettigheder, roma, EU-mobilitiet, hjemløshed, flaskesamling, kontantløshed

 

Aktuel forskning:

post.doc forskningsprojekt

Mit post.doc projekt er del af er større forskningsprojekt ledet af lektor Atreyee Sen, med titlen:

“After money, what is debt?”: Indebted urban poor households in emerging cashless economies"

Formålet med det overordnede projekt er at se nærmere på hvordan kontantafhængige udsatte grupper oplever overgangen til kontantløse samfund i forskellige dele af verden. Mit post.doc projekt ser specifikt på hvordan rumænske romaer, som bor på gaden i København, håndterer forskellige kontantløse initiativer. Det kan for eksempel være kontantløs returpant på de forskellige danske musikfestivaller om sommeren. Denne gruppe af hjemløse romaer kommer fra meget fattige kår i Rumænien og har ikke adgang til det formelle banksystem. De har derimod ofte stor gæld til uformelle pengeudlånere hjemme i Rumænien. Mit projekt undersøger hvordan forskellige kontantløse initiativer i Danmark udfordrer og forandrer fattige roma familiers gældsrelationer såvel i Danmark som i Rumænien.

 

Tidligere forskning:

Flaskejægere: et etnografisk studie af lov og livet blandt hjemløse romaer i København (ph.d. forsvaret i 2018).

Mit ph.d. projekt havde fokus på forholdene for Roma migranter fra Rumænien, som bor på gaden i København og som erhverver sig primært via flaskesamling. Der blev lagt vægt på mødet mellem roma migranter og sociale og juridiske myndigheder i Danmark med specifikt fokus på, hvordan EU lov opfattes, fortolkes og tages i brug i praksis.

Det estimeres, at der bor omkring 10-12 millioner romaer i Europa og det er Europas største minoritet. Romaer er dog også blandt de mest diskriminerede og socialt udsatte i mange europæiske lande og udgør en stadig voksende migrantgruppe efter EU udvidelsen. Projektet gav indsigt i roma migranternes situation og vilkår, om hvilke der vides meget lidt i Danmark. Ph.d afhandlingen beskriver de juridiske og sociale situationer som roma migranterne befinder sig i samt hvordan henholdsvis migranterne og administrative aktører forstår og italesætter begreber såsom EU's frie bevægelsesprincip, menneskerettigheder, migration, ligeret for loven, forbrydelse og ”offer for en forbrydelse”. På den måde beskriver afhandlingen hvordan sociale aktører forstår transnationale love og procedurer i praksis og former en juridisk bevidsthed.

 

ID: 41984843