Kresten Anderskouv

Kresten Anderskouv

Lektor

Interesseområder

 • Sedimentologiske processer 
 • Samspillet mellem fysiske og biologiske processer
 • Rekonstruktion af fortidige miljøer og begivenheder
 • Palæooceanografi

Primære forskningsområder

 • Pelagiske karbonater
 • Omlejringsprocesser
 • Sedimentologisk oceanografi

Aktuel forskning

 • Udviklingen af karbonatsystemer i Tidlig Kridt
 • Aflejringsprocesser i pelagiske karbonater
 • Remobilisering af pelagiske karbonater
 • Kridtridens stratigrafi og sedimentologi, Nordvesteuropa

ID: 32015500