Kamilla Pernille Johansen Nørtoft

Kamilla Pernille Johansen Nørtoft

Gæstelektor

Lektor ved Arktisk Aldring og Center for sund aldring (CESA), Fra Arbejdsliv til Seniorliv og er en del af gruppen for humanistisk sundhedsforskning ( se https://core.ku.dk/ ).

Co-PI i Arktisk Aldring (AgeArc)

AgeArc er et forsknings- og udviklingsprojekt, kulturanalytisk og kulturhistorisk forskning om ældre mennesker i Grønland, deres velvære, livsvilkår og forhold til velfærdsstat og sundhedsydelser kombineret med befolkningsundersøgelser danner baggrund for praksisudvikling i samarbejde med de grønlandske kommuner.

Fra Arbejdsliv til Seniorliv er et kommunalt samarbejdsprojekt om, hvordan man bedst muligt kan vejlede dem, der har brug for det i forbindelse med overgangen.

Primære forskningsområder

 • Aldringsantropologi og alderdom
 • Overgange i alderdommen, pensionering og boligskift
 • Sociale relationer, intergenerationelle relationer
 • Repræsentation og formidling
 • Sundheds- og ældrepædagogik
 • Danske og grønlandske velfærds- og sundhedsydelser

Aktuel forskning

 • Arktisk Aldring (AgeArc) - om ældres livsvilkår, velvære og brug af sundhedssystemet i Grønland
 • Exposing diversity - om brug af video i tværdisciplinære fokusgrupper med sundhedsprofessionelle
 • Pensionsfortællinger - et deltagerorienteret forsknings- og formidlingsprojekt om oplevelser af overgangen fra arbejdsliv til pensionsliv
 • At flytte på plejehjem - om pårørendes rolle i processen omkring flytning til plejehjem

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Etnografisk metode og formidling
 • Sundhed og aldring

ID: 105380131