Hanne Ruus

Hanne Ruus

Professor emeritus

Professor i Dansk sprog

Aktuel forskning

Kognitiv semantik på dansk, DUDS digitale undersøgelser af dansk sprog med lektor Dorthe Duncker, se www.duds.nordisk.ku.dk 2008-2010 Med i CLARIN.DK, oprettelse af en humanistisk forskningsinfrastruktur finansieret af globaliseringsmidler, delprojekt: Knowledge for everyman, from the renaissance to 1750.

Interesseområder

Leksikologi og leksikografi, materialfilologi, datalingvistisk og sprogteknologi, grundlaget for sprogforskning

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning

Underviser i dansk sprog og kommunikation på grunduddannelsen. Kandidatuddannelseskurser i dansk semantik og pragmatik, i digital tekst (med Dorthe Duncker), i ældre dansk tale- og skriftsprog med materialfilologi. Sammen med Dorthe Duncker udviklet det tekstbaserede e-learningsystem DIT, dansk med it. DIT-systemet er under udvikling i en netversion - DIT-NET. 

Vejledningsområder

Vejleder gerne i emner inden for nyere og nyeste dansk sprog, semantik, ordforråd, leksikografi, i sproglig og filologisk it og i ældre dansk og nordisk sprog og filologi. Vejleder på grundlag af Det integrerede sprogsyn: Sprog er dynamisk og interaktivt og skal undersøges i kontekst; der er ingen skarpe skel mellem semantiske og pragmatiske processer.

ID: 9406