Kathe Jensen

Kathe Jensen

Emerita

Primære forskningsområder

  • Marine mollusker (=bløddyr) specielt snegle, systematik, biogeografi og evolution
  • Marine invasive arter
  • Marin biodiversitet og naturbevarelse i Cambodja (og Sydøstasien)

Aktuel forskning

Min ekspertise er i opisthobranchernes (baggællesneglenes) systematik, morfologi, fylogeni og evolution. Jeg er i øjeblikket ved at beskrive opisthobrancher indsamlet i forbindelse med deltagelse i internationale forskningsprojekter i Thailand, Singapore, Vestaustralien og Florida. Jeg har lige publiceret en artikel om opisthobrancher fra Singapore. Jeg arbejder desuden med invasive marine arter og var med til at identificere de første amerikanske ribbegopler ("dræbergopler") i danske farvande. Jeg har i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen og støttet af Nordisk Ministerråd produceret en web-baseret identifikationsguide til invasive marine arter i nordiske farvande. Den kan ses på http://www.nobanis.org/MarineIdkey/general%20intro/IntroMarineKey.htm. Jeg sidder i ICES arbejdgruppe vedrørende indslæbte arter (WGITMO), og jeg har været med i en EU ekspertgruppe om invasive arter i forbindelse med Havstrategidirektivet.  Jeg er desuden involveret i et projekt om marin biodiversitet i Cambodia. Dette var i begyndelsen støttet af det Danida-projekt, som jeg var ansat under i Thailand (2000-2002). Siden har jeg bl.a. fået støtte fra Carlsbergfondet. Projektet udføres i samarbejde med Fisheries Administration, Cambodia. Jeg er desuden ved at færdiggøre en oversættelse af zoologen Th. Mortensens felt-notesbøger fra ekspeditionen til Siam Bugten (1899-1900). Endelig arbejder jeg på et typekatalog over bløddyr beskrevet af Dr. Rudolph Bergh, som befinder sig i Zoologisk Museums samlinger.

ID: 8953007