CESA Kommuneseminar

Aktivitet: Deltagelse i arrangement eller begivenhed - typerOrganisation af og deltagelse i konference

Aske Juul Lassen - Arrangør

Invitation til seminar med Center for Sund Aldring: Hvem er de ældre? Ved sidste seminar med Center for Sund Aldring blev der efterspurgt mere viden om, hvem ’de ældre’ egentlig er, og hvordan man skaber initiativer og politik til dem. Den opfordring følger vi. Derfor inviterer vi dig hermed til seminar med Center for Sund Aldrings Tema 1 den 14. april 2016, hvor du får mulighed for at diskutere dette tema sammen med Center for Sund Aldrings forskere, og øvrige praktikere. Værdighedspolitik og forandringer I disse år ændres aldringslandskabet markant; de ældre bliver flere og flere, og deres hverdagsliv og behov forandrer sig. Med finansloven for 2016 blev det vedtaget, at alle kommuner skal udarbejde en værdighedspolitik for ældre, og at kommunerne samlet set får en såkaldt ’værdighedsmilliard’ til at implementere denne politik. Med værdighed som aktuelt omdrejningspunkt vil du på seminaret blive præsenteret for forskning og diskussioner i forhold til, hvem ’de ældre’ egentlig er - i al deres mangfoldighed. Herunder spørgsmål som: • Hvad betyder værdighedspolitikken for måden, vi indretter ældreliv på i kommunerne? • Og hvordan kan kommunerne tilpasse sig de forskellige måder at være ældre på – både nu og i fremtiden? Brugbare perspektiver på arbejdet med ældre og sundhed På dagen vil du blive præsenteret for både historiske, epidemiologiske, sundhedsfaglige, etnografiske og kommunalt forankrede perspektiver på temaet, som du vil kunne bruge som baggrund for planlægning og prioritering i dit daglige arbejde og udvikling af nye projekter. Sparring og diskussion i workshops Som noget nyt vil vi fordele dig og dine kolleger fra de øvrige kommuner i workshops, hvor du får mulighed for at spare på tværs af kommuner og inden for dit arbejdsområde. Det vil fx sige, at du som medarbejder inden for det forebyggende område kan sparre med kolleger inden for samme område i andre kommuner samt med forskere inden for feltet. Vi beder dig derfor om på forhånd at tilkendegive i prioriteret rækkefølge, hvilke to workshops, du ønsker at deltage i. Vi vil tilstræbe, at alle får deres førsteprioritet opfyldt, men det er muligt, at vi af hensyn til antal, at vi må placere dig efter din andenprioritet. Tilmelding Vi vil opfordre hver kommune til at sende en samlet tilmelding med information om prioriteter i forhold til workshop-deltagelse til Mads Christoffersen, xml234@hum.ku.dk, senest den 1. april 2016. Program: Sted: Festsalen, 11C.0.08, Københavns Universitet Amager (KUA2), Karen Blixens Vej 4, 2300 København S. Dato: 14. april 2016 • 10.00-10.15: Velkomst: Kaffe, te og frugt • 10.15-10.45: Diskussion af værdighed med baggrund i Folketingets uddeling af ”værdighedsmilliard” (tba) • 10.45-11.45: Tre forskeroplæg: Hvem er de ældre? Før og nu: ➢ Historisk perspektiv (ved Anders Møller) ➢ Etnografisk perspektiv (ved Susan Whyte) ➢ Livsforløbsperspektiv (ved Gitte Lindved Petersen, Center for Sund Aldring, Tema II) • 11.45-12.00: Pause med kaffe, te og frugt • 12.00-13.00: Workshop: Deltagerne bliver inddelt efter i grupper baseret på indsatsområder: ➢ Rehabilitering, hjemmepleje ➢ Forebyggelse ➢ Samskabelse, frivillighed ➢ Velfærdsteknologi • 13.00-13.45: Frokost • 13.45-14.00: Opsamling på workshop (ved Bjarke Oxlund) • 14.00-14.30: Tre forskeroplæg: Fremtidens ældre og ældrepolitik: ➢ Teknologi (ved Nete Schwennesen) ➢ Økonomi (ved Agnete Aslaug Kjær / Heidi Lauritzen, SFI) ➢ policy (ved Aske Juul Lassen) • 14.30-15.30: Paneldebat: Hvordan indretter vi lokalpolitik og lokalsamfund til de nye ældre? ➢ Deltagere: Signe Louise Tholstrup (Sund Vækst, København) + tba Debat-facilitatorer: Nete Schwennesen, Aske Juul Lassen, Agnete Aslaug Kjær / Heidi Lauritzen.
14 apr. 2016

Seminar

SeminarCESA Kommuneseminar
AfholdelsesstedKUA
LandDanmark
ByCopenhagen
Periode14/04/201614/04/2016

ID: 161188248